Oprydning i gården – har du noget stående, skal det flyttes senest onsdag den 2. juni

Kære andelshavere,

Vi arbejder på at forskønne gården. Derfor vil vi bede jer, der har ting som potter, planter, stole, caféborde, legetøj, kælke, gamle knallerter og andet stående i gården, om senest onsdag den 2. juni at flytte dette ned i egne kældre midlertidigt, og rydde ud og op i de ting, der er gået i stykker.

Undgå venligst at bruge gården torsdag den 3. juni

Torsdag morgen kommer der et firma og renser alle fliserne på Langøgårds område i gården, derefter bliver fliserne imprægneret, så de kan stå flot fremover. Da firmaet skal kunne komme til at rengøre alle fliserne, bedes I benytte jer af cykelkældrene, gaden eller andre dele af gården torsdag og fredag til opbevaring af cykler og knallerter.

For at  imprægneringen skal blive så vellykket som muligt, sætter vi afspærring op i gården den ene dag, der bliver imprægneret, så venligst benyt hovedtrapperne og undgå gården den ene dag, så bliver resultatet bedst til glæde for os alle.

Når fliserne er blevet imprægneret, kommer der en maler ud og maler alle soklerne i gården. Hvis nogen har mod på at hjælpe med at flytte borde og bænke ind på græsplænen onsdag, er I meget velkomne til at gøre dette.

På forhånd tak for hjælpen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Langøgård

Generalforsamlingen og kontortider de næste uger er aflyst

Kære alle andelshavere i Langøgård,

Langøgårds generalforsamling aflyses hermed grundet Coronavirus, da regeringen opfordrer til ikke at samles pga. smitterisiko.

Vi indkalder til ny generalforsamling senere på året.
Der vil ligeledes blive udsendt information fra By&Bolig herom.

Vi aflyser endvidere kontortider de næste par uger, så send i stedet en mail til foreningen på Langoegaard@langoegaard.dk, hvis du har brug for at komme i kontakt med bestyrelsen. Vi checker vores mail løbende.

For de af jer der har brug for at købe nye vaskekort, kan Julie kontaktes på
tlf.  31 13 95 90.
Dog udelukkende onsdage kl.17:30-18:00.

Såfremt der er nogen, der går hjemme og mangler lidt ekstra at tage sig til, så vil vi gerne opfordre alle til at rense deres klokke i badeværelsesafløbet, da det skal gøres med jævne mellemrum. Vejledning hertil kan ses på Langøgårds hjemmeside www.langoegaard.dk
På hjemmesiden kan man ligeledes tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev fra foreningen.

Vi har fra bestyrelsens side sørget for ekstra rengøring af opgangene i forhold til at desinficere lyskontakter, gelændere og dørhåndtag på hoveddørene for at minimere smitte. Jeres egne døre/dørhåndtag ind til lejlighederne skal I selv huske at rengøre.

Vi beder jer alle passe godt på hinanden og jer selv.

Såfremt der er nogen spørgsmål til bestyrelsen, kan man henvende sig via mail på: Langoegaard@langoegaard.dk

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Langøgård

Julelukket på kontoret, ny formand efter årsskiftet og andet nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Julelukket på kontoret
Kontoret vil holde lukket mellem jul og nytår. Sidste åbningsdag er den 18. december og kontoret er åbent igen den 8. januar 2020.

Arbejdet i Tåsingegade og renovering af vaskeriet
Der blev og bliver fortsat arbejdet i Tåsingegade for at få vores fundament tæt. Undervejs er man stødt på et par uforudsete ting, men nu kan vi se frem til et tæt fundament.

Da der har været mange udgifter i forbindelse med renoveringen af Tåsingegade, har vi besluttet at udsætte renoveringen af vaskeriet til februar. Vi beklager, at det endnu engang bliver udskudt.

Rens af tagrender
Tagrenderne er blevet efterset og renset – både til gaden og gården. Så de er klar til vinteren.

Arbejdslørdag kommer i foråret
Arbejdslørdagen som skulle være afholdt i efteråret er blevet udsat til foråret.

Husk at lufte ud dagligt
Vi opfordre alle til at lufte ud dagligt i jeres lejligheder. Hvis I ryger i lejligheden bør i lufte ekstra ud, da det siver ud på opgangen til gene for andre. Husk at have jeres træk-ventiler åbne på alle vinduer hele året. Det er bedst for ejendommen, hvis vi holder et godt indeklima.

Regler for fremleje
Hvis du i en periode skal arbejde eller studere et andet sted og derfor vil fremleje din lejlighed, skal du kontakte bestyrelsen for tilladelse. Se §11 i foreningens vedtægter.

Ny formand efter årsskiftet
Lisbeth stopper som formand og udtræder af bestyrelsen den 31. december 2019 efter mange år i bestyrelsen. Gry indtræder som formand den 1. januar 2020.

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk sommerfest og sommerlukning af kontoret + andet nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Nu er sommeren endelig kommet og her er nogle vigtige oplysninger inden sommerferierne starter.

Sommerfest

Husk at der er sommerfest lørdag den 29. juni. Se nærmere på opslag i opgangene.

Sommerlukning på kontoret

Kontoret holde som vanligt sommerlukket i juli måned.

5 års eftersyn

Ved 5 års eftersyn af kommunen blev der brugt en drone for at se, hvordan taget så ud. Vi skal nok have ordnet noget ved nogle af skorstenene. Der er også punkter som vi skal have med til den kommende 5 års gennemgang.

Åbne luftspjæld og udluftning modvirker skimmelsvamp

Vi blev gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi på alle vores vinduer i lejlighederne har luftspjældet åbent året rundt. Ellers risikerer vi at der kommer skimmelsvamp, da vores nye vinduer er meget tætte. Så luk luftspjældene op, så vi holder vores ejendom sund.

Der skal stadig udluftes 2 gange dagligt med gennemtræk. Rygere bedes lufte ud oftere, da der trænger røg op til overboen.

På tørrelofterne skal vinduerne stå på det første hul på stangen, så der også her er udluftning ellers vil der også opstå svamp.

Ingen opbevaring på trapperne

Der har også været gennemgang af vores trapper mm, da der er flere der ikke overholder reglen med at der ikke må stå noget på vores flugtveje. Viceværten har og vil fjerne det, der er stadig står på trapperne. Vi håber nu, at alle fremover vil overholde denne regel.

Rotter i gården

Vi har konstateret rotter i gården. Der er et koordineret samarbejde med de øvrige foreningerne i gården for at komme dette til livs. Kommunen mener at have styr på det, efter at de har været her med rottehunde. De har opsat rottefælder, så derfor husk altid at have vores køkkendøre lukkede ud til gården.

Rengøring på hovedtrapperne

Der er blevet gjort ekstra rent  på hovedtrapperne. Beboerne står selv for rengøring af egen hoveddør/ køkkendør og karme 2 gange årligt, så se om de trænger til en rengøring.

Cykeloprydning

Der er cykeloprydning i gang, og vi håber, at der bliver bedre plads til de cykler der bruges.

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen blev igen afholdt på Fælledgården. Vii havde et pænt fremmøde, det er vi glade for så alle kan komme til orde. Vi håber, at alle er tilfredse med vores afholdelsessted.

Udbedring af fejl i Tåsingegade

Tåsingegade er endelig ved at få udbedret de fejl, der var blevet lavet, da der blev lagt faskiner ned. Vi kommer til at bo med opgravning langs huset, når der skal ordnes fundament. Det bliver dejligt at kunne se frem til tørre kældre.

Nyt om renovering af vaskekælderen

Vi er i gang med at indhente priser på nye maskiner til vaskeriet. Der indhentes også priser på nyt gulv. Vi håber, at dette bliver sat i gang til efteråret.

I ønskes alle en god sommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning, juletræstænding, julelukket på kontoret og andet nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Oprydning og udsmidning

Efter den fælles arbejdsdag er der blevet sat mærkater på en række ting, som skal fjernes senst den 14. december 2018 – ellers bliver de smidt ud.

Kig på lofter og i kældre – også legetøjskælderen. Tingene er markeret med et stykke bred tape, hvor der står, at det er til udsmidning. Grillene bliver flyttet om bag barnevognshuset,  så find dem der.

Vi tænder juletræet den 25. november

Vi håber at se mange af jer til den årlige juletræstænding i gården søndag den 25. november kl. 16, hvor vi byder på glögg, kakao og lidt godt til maven.

Opbevaring af brænde

Hvis I opbevarer brænde i jeres loft- eller kælderrum, må det ikke stå direkte op ad væggen eller direkte på gulvet, men skal placeres ca. 10 cm fra væg og gulv. Det er for at undgå, at svampesporer spreder sig.

Oprydning i kælderrum mod gaden i Tåsingegade

Til beboere i Tåsingegade: Husk for jeres egen skyld at få ryddet op i kældrene mod gaden, så der hurtigt kan ryddes, hvis det bliver nødvendigt i januar.

Julelukket på kontoret

Kontoret holder julelukket den 26 december 2018 og 2 januar 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen