Husk sommerfest og sommerlukning af kontoret + andet nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Nu er sommeren endelig kommet og her er nogle vigtige oplysninger inden sommerferierne starter.

Sommerfest

Husk at der er sommerfest lørdag den 29. juni. Se nærmere på opslag i opgangene.

Sommerlukning på kontoret

Kontoret holde som vanligt sommerlukket i juli måned.

5 års eftersyn

Ved 5 års eftersyn af kommunen blev der brugt en drone for at se, hvordan taget så ud. Vi skal nok have ordnet noget ved nogle af skorstenene. Der er også punkter som vi skal have med til den kommende 5 års gennemgang.

Åbne luftspjæld og udluftning modvirker skimmelsvamp

Vi blev gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi på alle vores vinduer i lejlighederne har luftspjældet åbent året rundt. Ellers risikerer vi at der kommer skimmelsvamp, da vores nye vinduer er meget tætte. Så luk luftspjældene op, så vi holder vores ejendom sund.

Der skal stadig udluftes 2 gange dagligt med gennemtræk. Rygere bedes lufte ud oftere, da der trænger røg op til overboen.

På tørrelofterne skal vinduerne stå på det første hul på stangen, så der også her er udluftning ellers vil der også opstå svamp.

Ingen opbevaring på trapperne

Der har også været gennemgang af vores trapper mm, da der er flere der ikke overholder reglen med at der ikke må stå noget på vores flugtveje. Viceværten har og vil fjerne det, der er stadig står på trapperne. Vi håber nu, at alle fremover vil overholde denne regel.

Rotter i gården

Vi har konstateret rotter i gården. Der er et koordineret samarbejde med de øvrige foreningerne i gården for at komme dette til livs. Kommunen mener at have styr på det, efter at de har været her med rottehunde. De har opsat rottefælder, så derfor husk altid at have vores køkkendøre lukkede ud til gården.

Rengøring på hovedtrapperne

Der er blevet gjort ekstra rent  på hovedtrapperne. Beboerne står selv for rengøring af egen hoveddør/ køkkendør og karme 2 gange årligt, så se om de trænger til en rengøring.

Cykeloprydning

Der er cykeloprydning i gang, og vi håber, at der bliver bedre plads til de cykler der bruges.

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen blev igen afholdt på Fælledgården. Vii havde et pænt fremmøde, det er vi glade for så alle kan komme til orde. Vi håber, at alle er tilfredse med vores afholdelsessted.

Udbedring af fejl i Tåsingegade

Tåsingegade er endelig ved at få udbedret de fejl, der var blevet lavet, da der blev lagt faskiner ned. Vi kommer til at bo med opgravning langs huset, når der skal ordnes fundament. Det bliver dejligt at kunne se frem til tørre kældre.

Nyt om renovering af vaskekælderen

Vi er i gang med at indhente priser på nye maskiner til vaskeriet. Der indhentes også priser på nyt gulv. Vi håber, at dette bliver sat i gang til efteråret.

I ønskes alle en god sommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen