Oprydning, juletræstænding, julelukket på kontoret og andet nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Oprydning og udsmidning

Efter den fælles arbejdsdag er der blevet sat mærkater på en række ting, som skal fjernes senst den 14. december 2018 – ellers bliver de smidt ud.

Kig på lofter og i kældre – også legetøjskælderen. Tingene er markeret med et stykke bred tape, hvor der står, at det er til udsmidning. Grillene bliver flyttet om bag barnevognshuset,  så find dem der.

Vi tænder juletræet den 25. november

Vi håber at se mange af jer til den årlige juletræstænding i gården søndag den 25. november kl. 16, hvor vi byder på glögg, kakao og lidt godt til maven.

Opbevaring af brænde

Hvis I opbevarer brænde i jeres loft- eller kælderrum, må det ikke stå direkte op ad væggen eller direkte på gulvet, men skal placeres ca. 10 cm fra væg og gulv. Det er for at undgå, at svampesporer spreder sig.

Oprydning i kælderrum mod gaden i Tåsingegade

Til beboere i Tåsingegade: Husk for jeres egen skyld at få ryddet op i kældrene mod gaden, så der hurtigt kan ryddes, hvis det bliver nødvendigt i januar.

Julelukket på kontoret

Kontoret holder julelukket den 26 december 2018 og 2 januar 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen