Arbejdsdag den 23. september og andet nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Langøgård-kontoret har holdt lukket i juli måned, men er nu igen åbent hver onsdag fra kl.17:30-18:30.

Facebook-grupper

Hvis du vil følge lidt med i, hvad der sker i lokalområdet, så er der på Facebook oprettet en gruppe for Tåsinge Plads. Ligeledes er der blevet oprettet en gruppe for vores egen andelsforening, udelukkende for vores andelshavere, denne kan findes under AB Langøgård . Bestyrelsen er ikke inde over de to Facebook-grupper og fokus for de to grupper er sociale tiltag.

Arbejdsdag den 23. september

Som vedtaget på Generalforsamlingen bliver der en fælles arbejdsdag. Det bliver den 23 September kl. 10-14. Foreningen giver pølser, brød samt øl og vand. Der kommer opslag op på opslagstavlerne.

Vand i kældrene i Tåsingegade

Ang. Tåsingegades problemer med vand i kældrene har vi fået foreløbigt afslag fra Københavns kommune i at tage problemerne på sig og udbedre disse, så vi tager det videre til en retssag efter anbefaling fra både advokat, administrationsfirma og ingeniører.
Vi er i fuld gang med sagen, og dette tager en stor portion af bestyrelsens tid.
Udbedringen af Tåsingegade skulle allerede være begyndt her i efteråret, men skønsmanden har desværre ikke kunnet komme og lave en besigtigelse endnu, og vi må ikke påbegynde arbejdet, før han har været ude og besigtige Københavns kommunes arbejde: Derfor er udbedringen desværre udskudt.
Husk at få ryddet op i jeres kælderrum, så det er til at komme til, når der skal ordnes kældere i Tåsingegade. Vi forventer, at det sker i første kvartal 2019, men vi melder ud, når vi ved den præcise dato.

Affald og skrald

Vi har desværre oplevet et stigende problem angående affald og cigaretskodder, men der må selvfølgelig ikke stilles skrald ud på trapperne, og der må ikke smides cigaretskodder ud ad vinduet eller foran dørene.

5-års gennemgang af badeværelsesarbejde

Vi har haft 5-års gennemgang af det arbejde, der blev udført på badeværelserne, og vi har fået udbedret, hvor der var problemer.
I skal huske at rense klokken i jeres afløb: Der er en guide hertil, som I kan finde på vores hjemmeside http://langoegaard.dk.
Der blev konstateret kondens på mange rør i badeværelserne, dette skyldes at mange
ventilatorer/udluftningsriste er tilstoppede på badeværelserne, så husk derfor at fjerne støv fra disse indimellem.

Duer

Da der er duer der flyver ind på opgangene, henstiller vi til at I sætter vinduerne på børne-indbrudssikringskrogene.

Grill og møbler i gården

De der har grill stående i gården, bedes tage dem ned i deres kælderrum. I bedes også fjerne diverse møbler i gården der er itu, ellers bliver det gjort på arbejdsdagen.

Vi håber, at alle har nydt den gode sommer og ser frem til at se jer på arbejdsdagen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen