Bestyrelse

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, hvis medlemmer vælges for 2 år af gangen på generalforsamling. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.

Du kan læse mere om bestyrelsens sammensætning og virke i foreningens vedtægter.

Medlemmer af bestyrelsen
Gry Aarskov Sand (formand)
Lars Fisker (næstformand)
Julie Therese Mørk-Hansen
Stine Jørgensen
Lars Kari

Suppleanter
Fie Heise
Amina