Administration

AB Langøgård administreres af By & Bolig Administration AS

Telefon: 35 35 75 03, mandag-tirsdag & torsdag-fredag kl. 9-14.
Mail: post@byogbolig.com

Referater, regnskaber, budgetter, vejledning i andelsoverdragelse og lignende kan du finde på www.nemonline.nu/a-b-langogard