Opmærksomhed på utætheder i tag, mangler i lejligheder og byggerod

Den 5. november er der i alles postkasser omdelt beboerinformation med informationer om:

– At vi alle skal være opmærksomme på, om der kommer vand ind i vores pulterrum, når det har regnet kraftigt.
– At der snart uddeles mangelsedler til registrering af fejl og mangler ved de nye vinduer.
– Og et par bemærkninger om byggerod.

I kan se informationen her på foreningens hjemmeside:http://langoegaard.dk/beboerinformation/vinduesprojekt/
hvor I også kan finde tidligere udsendt beboerinformation om projektet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen